Poporodní represe otců na mateřské

U žen se poporodní deprese svádějí na hormony, ale vhledem k tomu, že otcové, kteří zůstávají s novorozeňaty a batolaty doma, mohou také vykazovat známky deprese, to nebude až tak úplně pravda.

Třináct procent
To je číslo, které výzkumný institut lékařského centra jedné americké univerzity uvedl jako výsledek tamní studie na novopečených otcích, u nichž byly zjištěny náznaky různého stadia deprese. Vědecký institut se zaměřil na čerstvé otce proto, že jejich duševní zdraví je během příchodu potomka na svět opomíjené ve prospěch matek, pročež se o tomto tématu stále mnoho neví. Studie také ukázala, že čím méně muži spí, tím častější a pravděpodobnější je u nich výskyt depresivních stavů.

Nároky na otce
· Škola pro ženy uvádí, že těhotenství partnerky a narození dítěte je pro muže obrovská zodpovědnost hlavně, co se týče finanční stránky zabezpečení rodiny.

· K tomuto faktoru navíc přibývá i možnost, že si muži nevědí rady s emocemi jejich partnerky, neumí se s nimi vyrovnat a zjišťují, že své ženy neumí odhadnout.

· Dalším důvodem těchto depresí u mužů je i fakt, že partnerka automaticky staví dítě na první pozici a na partnera jí nezbývá čas ani emocionální síla.

· V neposlední řadě je to fakt, že muži mají problém mluvit o svých negativních pocitech a raději se uzavřou do sebe a utíkají do práce, aby se nemuseli s plačícím potomkem a emocionálně nestabilní partnerkou setkávat.

Slovo odborníka
Podle vědců a lékařů z výzkumného institutu UNICA je pro muže situace těžší, protože zatímco ženská genetika velí budoucím matkám, by se na potomka těšily a převládaly u nich pozitivní emoce s dítětem a mateřstvím spojené (jinak by lidský druh vymřel), otcové tyto geny v sobě nemají a z těhotenství a narození dítěte se tak stává jen stresující záležitost.
Vyhledání pomoci
Pakliže si muži neumění sami se svými emocemi poradit, mohou nalézt pomoc například u Ligy otevřených mužů.