Alexandr Sergejevič Puškin

Rok 2017 představuje rok, kdy si můžeme připomínat 180. výročí úmrtí básníka a spisovatele Alexandra Sergejeviče Puškina. Nutno říci předčasnou smrt, protože Puškin měl pouhých 37 let. Jeho smrt odpovídala do jisté míry jeho životu i jeho umělecké tvorbě.

Puškin – charismatický a pohledný muž zemřel na následky zranění, které utržil v souboji s francouzským diplomatem Georgesem d´Anthésem, kterého vyzval na souboj. Francouz totiž učaroval Puškinově manželce, stal se jejím milencem a to Puškin vnímal jako urážku na cti a to se vždy řešilo soubojem.

Puškin byl šlechtic, který měl africké kořeny. Jeho dědeček pocházel totiž z Etiopie a Puškin mu vděčil za svůj specifický vzhled, který ženy v té době rozhodně vnímali jako atraktivní.

Puškin zemřel sice poměrně mladý, nicméně jako spisovatel a básník byl velmi plodný. Patří mezi představitele ruského romantismu a zakladatele moderní ruské literatury. Velmi silně ho inspiroval jiný romantický básník, angličan lord George Gordon Byron. Byronův vliv je v Puškinově tvorbě velmi patrný.

Puškin se věnoval psaní lyrické poezie, ale také psaní rozsáhlých poém nebo psaní románů ve verších. Psal také prózu, divadelní hry, dokonce i veršované pohádky. Inspiraci hledal tak jako všichni romantičtí autoři především v historii nebo v bájích.

Odkaz romantického autora

Připomeňmě si alespoň některé jeho nejznámější díla

· Poémy a romány ve verších– Ruslan a Ludmila, Evžen Oněgin, Bachčisarajská fontána
· Prózy– Mouřenín Petra Velikého, Piková dáma, Kapitánská dcerka
· Dramata– Boris Bodunov, Mozart a Salieri

Mnohá jeho díla byla také zhudebněna. Vzpomeňme alespoň některé z nich, Evžen Oněgin se stal podkladem Petru Iljiči Čajkovskému k napsání stejnojmenné opery, stejně tak i Piková dáma. Nikolajev Andrejevič Rimskij – Korsakov si zase k napsání opery vybral jiné dílo a totiž Mozart a Salieri.

Někteří dříve narození, kteří se učili rusky si ještě mohou vzpomenout na recitační soutěž v ruském jazyce, která se jmenovala Puškinův památník, kde se recitovaly v ruštině verše ruských básníků. Tato soutěž existuje ještě dodnes na katedrách ruského jazyka. A je to dobře. Protože ruská literatura a zvláště poezie je krásná bez ohledu na politické okolnosti.