Jak se staví betonové ploty Plzeň

Plot, postavený z betonových prefabrikátů (tenkých desek a opěrných sloupků), si plní svou funkci na zahradách rodinných domů, na stavbách, podél parkovišť, v průmyslových areálech, skladech, v zemědělských a pěstitelských prostorách, a na dalších místech. Jeho obliba vzrostla díky jednoduché výstavbě s minimálními nároky na přípravu terénu, ve srovnání s klasickým materiálem zdiva a podezdívky, a také kvůli přijatelné ceně.

květina na zdi

Výstavba připomíná dětskou hru

Tvořivé a zvídavé děti si rády hrají se stavebnicemi, které jim umožňují podle vlastní fantazie zhotovit, co se jim líbí. Ostatně, tvořivost je také smyslem života, a měli bychom si to častěji uvědomovat i my, dospělí. Stavba oplocení z betonu vám může připomínat jakousi stavebnici, i když se pochopitelně jedná o díly poměrně těžké a velké. Princip spočívá v rozmístění a upevnění opěrných sloupků pod úroveň zemského povrchu, mezi něž se pak vsouvají do drážek obdélníkového průřezu deskové bloky. Desky se pokládají přímo na zemský povrch, aniž by se musely zhutňovat zeminou, nebo vsadit do betonového základového věnce.

květ na plotě

Nejdelší fází výstavby je příprava otvorů pro sloupky, jejich zabetonování, a časový odstup, kdy beton se sloupky tvrdne. Zasouvání desek pak probíhá velmi rychle, pouze s přihlédnutím na jejich hmotnost, přesahující několik desítek kilogramů.

A co vzhled

Betonové ploty Plzeň se mohou u některých z nás setkat s odmítavým postojem, vzhledem k jejich vzhledu. Stává se to u realizací, kde nebyla vhodně zvolena barva, povrchový vzorek, výška oplocení, a kde celkově koncepce neladí s okolním prostředím.

Projekt je však možné navrhnout i v kombinaci se dřevem, existují i oboustranné ploty, zajímavá řešení poskytují kontrastující kombinace barev jednotlivých desek, případně střídání dvou barev polí mezi sloupky, anebo odlišné barevné ladění betonu – versus dřevěných latí.