Seznamte se s marketingem

Tento pojem bývá často ve firmách podceňován, ale přitom jde o velice důležitý aspekt, který může rozhodnout o našem úspěchu či neúspěchu. Samozřejmě se můžeme rozhodnout, že si budeme marketing dělat sami, ale nejedná se o příliš jednoduchou záležitost. Často se tedy můžeme setkat s různými firmami a podniky, které svůj byznys zakládají přímo na poskytování služeb tohoto rázu.
rozbor internetového marketingu.jpg
Pro většinu z nás může být tedy reklama a její tajemství na míle vzdálená. V tom případě je zapotřebí povolat odborníky. Na reklamu se klade dnes velký důraz, jelikož záleží na vzhledu je důležité, jak se náš podnik bude prezentovat před veřejností. Může se setkat s nejrůznějšími odvětvími marketingu z nichž každé má svá specifika.
Můžeme se zaměřit na marketingový mix. Ten se dělí na komunikační, který obchoduje s informacemi a obchodní mix.
Ten první je spíše zaměřen na informace a tvorbu reklamy, zatímco ten druhý spíše na podnik a jak prodat.
výdaje za nákup.jpg
V rámci komunikací máme několik druhů kontaktu se zákazníkem. Tím prvním je reklama. To představuje klasické billboardy, TV reklamy, letáky či bannery na webových stránkách. Základní dělení zní online a offline reklama. Vše se odvíjí od doby, ve které žijeme.
Další možností je podpora prodeje, která přímo nepůsobí na klienta ale snaží se podpořit sezónní prodej či jiné krátkodobé výkyvy.
Velký poprask vznikl kolem PR, které je známo jako Public Relations. Můžeme tedy volně přeložit jako vztahy firmy s veřejností. Jde o budování značky firmy, její popularity a názoru veřejnosti na ni. Nejde tak ani o tvorbu reklamy, ale spíše šíření dobrého vlivu napříč společností.
Ohledně obchodního marketingového mixu se spíše snažíme prodat. Existuje zde takzvané 4P.
· Product
· Place
· Price
· Promotion
Jedná se tedy o základní složky marketingu, které by měla každá firma podporovat, aby se stala úspěšnou na svém trhu.